Share

Pamiętna bielizna w pamiętnych serialach

Potęga marketingowa filmu i telewizji jest nie do przecenienia. Czasem pojedyncza scena jest w stanie zapoczątkować nowy trend! A jednak bielizna w serialach to złożony temat. Z jednej strony seriale obowiązują ściślejsze zasady dotyczące tego co mo[...]